Fördelarna med golvvärme

 Funderar du på att ha element i kommande villabygge? Tänk en gång till. Med nya system har golvvärme blivit ett allt mer konkurrenskraftigt alternativ.

Osynlig värme – Värme är alltid osynlig men värmesystem är det inte. Systemet för golvvärme är så pass osynlig som det går att få uppvärmningssystem i ett hem. Det beror på att slingorna går i golvet vilket gör att rör och element inte behövs. Därmed blir det både snyggare och enklare att inreda.

Bra för barnen – Det kanske inte är den största fördelen men trots allt är det en fördel att värmen kommer från golvet med tanke på att det värmer de barn som kryper, hasar och kravlar sig fram. Om inte annat är det extra skönt.

Snabbare och enklare att städa: Som nämnts ovan finns inga element som är i vägen vid städning. Utöver det kommer våttorkade golv att torka snabbare eftersom värmekällan just är där.

Sänk värmen: Det är lättare att sänka värmen någon grad om värmen kommer från golvvärme än om det kommer från element eller annan värmekälla. Håll fötterna varma och resten av kroppen kommer hålla sig varm lättare.

Billigare: Är golvvärme billigare än lösningen med element? Det handlar främst om installationskostnad och yta. Fördelen är främst när det handlar om större ytor eller nybyggnationer. De som behöver bygga om hela huset för att installera golvvärme i flera olika rum kommer behöva betala ett relativt högt pris. Sker installationen i och med att huset byggs blir självklart kostnaden mindre. Men långsiktigt går det att sänka energikostnaderna med denna lösning.

Väljer man dessutom ett system som är rumsreglerat visar mätning att energiförbrukningen går att få ner ytterligare 10% mot i det fall som ett vanligt golvvärme används.

Källa: Fakta har främst tagits från den information som finns på Uponor.se om Uponor golvvärme.